Scheiding

  • Scheiding van verpakking en bijproduct
  • Automatische verwijdering van de diverse verpakkingsmaterialen
  • Alle verpakkingen worden gevaloriseerd – anoniem
  • Volledige traceerbaarheid van de producten en verpakkingen

Scheiding