Mengen en drogen

  • Indirect droogsysteem: gesloten energiecircuit, laag energieverbruik, geen geurhinder, minder risico op explosie of brand, geen extern contact = geen risico op dioxine
  • Eigen labo
  • Wetenschappelijke en constante samenstelling van het voeder

Mengen en drogen.

Labo

Pionier in voedselveiligheid.