Ladder van Lansink.

Ladder van Lansink

Ladder van Lansink

Trotec blijft voortdurend zijn productieprocessen en -technieken verfijnen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing baseerde Trotec zich onder meer op de 'ladder van Lansink'. Deze stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt. Startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier. Concreet betekent dit voor Trotec: voedselverspilling zoveel mogelijk vermijden, zo niet: ‘hergebruiken’. Pas als dat niet mogelijk is, kom je bij recyclage terecht. Voor Trotec betekent dit: voedingsbijproducten zo efficiënt mogelijk verwerken tot hoogwaardige basisgrondstof voor diervoeder.