Economische en ecologische voordelen.

Voedingsbijproducten laten verwerken door Trotec levert een interessant economisch voordeel op. Dat staat buiten kijf. Maar ook de ecologische voordelen zijn niet te onderschatten. En dat is in tijden van grote ecologische belangen geen overbodige luxe.

Ecologische voordelen:

  • Minimaal energieverbruik
  • Lage CO2-uitstoot
  • Warmterecuperatie
  • Strikte emissienormen
  • Directe vermijding van invoer van soja, zetmeel en suiker
  • Indirect zorgt dit voor minder ontbossing voor de ontwikkeling van landbouwgebied.

 Economische en ecologische voordelen

  • 120.000 ton eindproduct = 12.000 ha grond die vrij is van landbouwproductie = 20.000 voetbalvelden!